Försvars- och säkerhetspolitik i Almedalen

 

Tidningar  

Flera utav projektmedlemmarna ger ut tidningar. Nedan finns information och länkar till hur du kommer i kontakt med dessa och hur pressläggning ser ut.

Allmänna Försvarsföreningens tidning "Vårt Försvar" kommer att ha ett särskilt Almedalsnummer. Bokning av annonsering görs hos Tommy Jeppsson jeppsson.tommy@hotmail.com (redaktör för Vårt Försvar)

 

Civilförsvarsförbundets tidning "Civil" kan annonsplats bokas via annons@civil.se eller 08-629 63 70 

 

 

 

 

Försvarsutbildarnas tidning "Försvarsutbildaren" kan bokas annonsplats via info@forsvarsutbildarna.se eller 08-587 742 00. 
www.forsvarsutbildarna.se/web/Medlemstidning.aspx

 

 

 

 

Officersförbundets tidning kan bokas annonsplats via patrik@irmermedia.com www.officersforbundet.se/portal/page/portal/material/Officerstidningen

 

 

 

 

Reservofficerarnas tidning "Reservofficerarna" kommer att ha en sida med hela veckans program i sin tidning som kommer ut i juni.

 

 

 

 

 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna tidning "Fredsbaskrarna" kommer att ha information om FPA i kommande tidningar. Fredsbaskerns redaktion når du på redaktion@fredsbaskrarna.se